ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ / ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ / ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

About us

ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η εταιρεία μας οργανωμένη στο χώρο των Απολυμάνσεων - Απεντομώσεων - Μυοκτονιών, είναι σε θέση να επέμβει με διάφορους τρόπους (οικολογικά και χημικά μέσα) για να καταπολεμήσει σε όλο το φάσμα τους τα έντομα υγειονομικού ενδιαφέροντος που παρασιτούν στο περιβάλλον του ανθρώπου και να δώσει λύσεις με τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ

Επίσης είναι σε θέση να συντάξει μελέτες με θέμα τις κατασκευαστικές ατέλειες πολλών χωρών οι οποίες συμβάλουν στην εξάπλωση και την φιλοξενία παρασίτων αυτού του είδους. Τα χημικά μέσα (εντομοκτόνα), είναι εκείνα στα οποία κατά κύριο λόγο καταφεύγουμε για την αντιμετώπιση του προβλήματός. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειώσουμε ότι μεγάλο πρόβλημα παρουσιάζεται στην καταπολέμηση των εντόμων από την ελλειπή δραστικότητα των φαρμάκων που κυκλοφορούν στον χώρο κι από την έλλειψη τεχνογνωσίας, που έχουν πολλές άλλες εταιρείες, για να εφαρμόσουν λύσεις καταπολέμησης ως επί το πλείστον πιο δραστικές και πιο αποτελεσματικές. Όσον αφορά τώρα τα χημικά μέσα και τη χρήση τους πρέπει να διευκρινιστεί ότι είναι προτιμότερο να γίνονται επαναληπτικοί ψεκασμοί σε τακτά χρονικά διαστήματα, παρά ένας και οριστικός με αφορμή την εμφάνιση του προβλήματος σε μια δεδομένη στιγμή. Σκοπός της χρήσης των διαφόρων χημικών μέσων δεν είναι μόνο η καταπολέμηση των εντόμων στο ορατό περιβάλλον του υπάρχοντος χώρου αλλά και η καταστροφή των εστιών παραγωγής τους (φωλιές), που μπορεί να βρίσκονται ακόμα και στο πιο απίθανο σημείο του χώρου. Με τον τρόπο αυτό πετυχαίνουμε με σαφώς μεγαλύτερη ευκολία από τη μία και με καλύτερα αποτελέσματα από την άλλη, τη μείωση του πληθυσμού των εντόμων μέσω της μείωσης του ρυθμού παραγωγής νέων. Θεωρητικά βέβαια αυτό φαίνεται ευκολότερο απ΄ ότι είναι στην πραγματικότητα, στην ουσία όμως ο εντοπισμός των εστιών αυτών και η δυνατότητα επέμβασής μας σ΄αυτές, σε αρκετές περιπτώσεις, δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

Αναλαμβάνουμε επαγγελματικούς χώρους, γραφεία, πολυκατοικίες, οικίες, εργοστάσια, βιομηχανίες, νηπιαγωγεία, νοσοκομεία, δημόσιες υπηρεσίες, αποθήκες κ.λ.π., προσφέροντας μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών καθώς και εικοσιτετράωρη εξυπηρέτηση όλες τις ημέρες του χρόνου.